Bezpečnostné informácie

Osobné informácie, ochrana dát

1 Spoločnosť Bohemia Casino môže zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Vlastníkov účtov pre nasledujúce účely:
•    a. poskytovanie stávkových a herných služieb;
•    b. právne dôvody;
•    c. regulačné dôvody;
•    d. identifikácia a/alebo autentifikácia; a
•    e. marketingové účely, na základe princípu opt-in.

2 Spoločnosť Bohemia Casino dodržuje Zákon o ochrane údajov a všetky príslušné právne predpisy, právne oznámenia a/alebo podobné dokumenty účinné v Mieste zmluvy, s prihliadnutím na Smernicu o ochrane údajov (Smernica 95/46/EC) a Smernicu o ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií (Smernica/2002/58/ES, v znení Smernice 2009/136/Es).

3 Čo sa týka zásad e-mailovej komunikácie s Vlastníkmi účtov, tak spoločnosť Bohemia Casino prijala postupy najlepšej praxe.

4 Vyššie uvedené je zavedené za účelom uistenia Vlastníkov účtov, že osobné údaje vždy a za každých okolností:
•    a. sú spracované v súlade s právami dotyčného Vlastníka účtu;
•    b. sú spracované v slovenčine a zákonným spôsobom;
•    c. sú získané iba pre konkrétny a zákonný účel;
•    d. sú adekvátne, relevantné a primerané danému účelu;
•    e. sú presné a aktuálne;
•    f. sú uchovávané bezpečným spôsobom;
•    g. nie sú uchovávané dlhšie, ako je nevyhnutné pre daný účel;
•    h. nie sú prevádzané do jurisdikcií, ktoré nedodržujú vyššie uvedené Smernice; a
•    i. sú používané pre marketingové účely na základe princípu opt-in (používateľ musí vyjadriť súhlas, aby jeho osobné údaje boli použité).

5 Spoločnosť Bohemia Casino sprístupní osobné údaje svojich Vlastníkov účtov, spolu s ostatnými informáciami a záznamami, ktoré sa týkajú Vlastníkov účtov, pokiaľ to bude vyžadované Regulačným úradom alebo pokiaľ to bude náplňou akéhokoľvek ustanovenia Rozhodného práva.

6 Spoločnosť Bohemia Casino inštruuje a autorizuje Finančnú inštitúciu, ktorá spravuje účet Vlastníka účtu, aby na žiadosť Regulátora sprístupnila akékoľvek informácie týkajúce sa účtu Vlastníka účtu.

7 Pre účely odhaľovania a regulácie podvodov Vlastník účtu súhlasí s tým, že spoločnosť Bohemia Casino má právo odovzdať jeho osobné údaje tretím stranám, napríklad tzv. poskytovateľom služieb AVS (Address Verification System, Systém overovania adries), Poskytovateľom platobných služieb a Finančným inštitúciám. Spoločnosť Bohemia Casino si ďalej vyhradzuje právo odovzdať osobné údaje Vlastníka účtu príslušným stranám v prípadoch, v ktorých má spoločnosť odôvodnené podozrenie na podvod v súvislosti so Zákazníckym účtom.

8 Spoločnosť Bohemia Casino uchováva osobné údaje a informácie o všetkých transakciách Vlastníka účtu po dobu minimálne 10 rokov po uzatvorení jeho Zákazníckeho účtu. Spoločnosť Bohemia Casino vymaže osobné údaje Vlastníka účtu, pokiaľ na jeho účte nebola nikdy zaznamenaná žiadna transakcia.

9 Telefónne hovory môžu byť nahrávané a použité na školiace účely. Ich obsah môže byť odovzdaný na žiadosť akéhokoľvek Regulačného úradu a/alebo v rámci akéhokoľvek platného ustanovenia v Rozhodnom práve. Hovory a elektronická komunikácia sú uložené po dobu jedného roku, pričom potom sú zo systému vymazané.

10 Všetky materiály, odovzdané so žiadosťami o Ceny, sa stávajú majetkom spoločnosti Bohemia Casino a nebudú vrátené.

11 Spoločnosť Bohemia Casino si vyhradzuje právo spracovať osobné údaje Vlastníka účtu pre účely Riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM). Marketingové materiály budú posielané iba tým Vlastníkom účtov, ktorí vyjadrili súhlas s použitím svojich osobných údajov.

12 Osobné údaje Vlastníka účtu budú prístupné zamestnancom spoločnosti Bohemia Casino v rámci skupiny Unibet Group. Spoločnosť Bohemia Casino odovzdá údaje o Vlastníkovi účtu iným tretím stranám než ako je Regulátor alebo Štátne úrady iba na základe princípu opt-in (pokiaľ s tým Vlastník účtu vyjadrí súhlas), alebo pokiaľ to bude vyžadované legislatívou. Vlastník účtu má právo vyžiadať si prístup k svojim osobným údajom, uskutočniť ich opravu a/alebo vymazať nesprávne, resp. nevhodné údaje.

13 Otázky týkajúce sa ochrany súkromia údajov možno posielať na e-mailovú adresu podpora@bohemiacasino.com

  Cookies, tagy a ďalšie identifikátory ("cookies")

1 Prijatím Pravidiel Bohemia Casina alebo použitím Služieb akceptuje Vlastník účtu skutočnosť, že spoločnosť Bohemia Casino použije súbory cookies.

2 Webové stránky využívajú cookies pre nasledujúce účely:
•    a. na identifikáciu uprednostneného jazyka Vlastníka účtu, aby bol daný jazyk pri návrate Vlastníka účtu na Webové stránky vybraný automaticky;
•    b. na zaistenie toho, že stávky podané Vlastníkom účtu sú spárované so stávkovým kupónom a účtom Vlastníka účtu;
•    c. na zaistenie toho, že Vlastník účtu získa všetky bonusy, na ktoré má nárok; a
•    d. na analýzu návštevnosti na Webových stránkach, ktorá nám umožňuje uskutočniť vhodné vylepšenia.
Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že Webové stránky nemožno používať bez cookies. Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie o používaní cookies zo strany Bohemia Casina, tak kontaktujte prosím spoločnosť Bohemia Casino na nasledovnej e-mailovej adrese: podpora@bohemiacasino.com

Zabezpečenie a šifrovanie

Po prihlásení sú všetky informácie, ktoré sa v rámci webovej stránky odosielajú alebo prijímajú, šifrované pomocou 128-bit Secure Socket Layer (SSL) technológie. Použitý SSL certifikát je vydaný a overený spoločnosťou Trustwave.

 
Informácie o Vašej platobnej karte sú zašifrované a odoslané spoločnosťou Bohemia Casino prostredníctvom internetu iba raz. Následne sa uložia v zašifrovanej podobe v zabezpečených systémoch Bohemia Casina. Spoločnosť Bohemia Casino je odhodlaná chrániť dôverné informácie o svojich zákazníkoch. Súčasťou týchto snáh je aj certifikácia v súlade s normou pre zabezpečenie platieb kreditnými kartami (Payment Card Industries Data Security Standard).

Bezpečnostné systémy a aplikácie Bohemia Casina sú testované niekoľkokrát za rok nezávislými odborníkmi v rámci oblasti bezpečnosti. Okrem toho má Bohemia Casino tzv. systém detekcie neoprávneného prístupu (Intrusion Detection System), ktorý neustále sleduje celú prevádzku siete z hľadiska možných útokov a napadnutí.

Spoločnosť Bohemia Casino má vlastný útvar, ktorý sa zaoberá možnými podvodmi a disponuje pokročilými systémami pre detekciu a prevenciu podozrivých aktivít, takže Webové stránky Bohemia Casina ostávajú bezpečným miestom pre stávkovanie a hranie za rovných podmienok. Akýkoľvek účet zapojený do podozrivých aktivít bude pozastavený a v plnom rozsahu podrobený vyšetrovaniu. Pokiaľ by ste ako používateľ mali akékoľvek pochybnosti o aktivite na svojom účte, napr. neznáme transakcie v rámci transakčnej histórie alebo prekvapujúce zmeny zostatku, tak nás prosím ihneď kontaktujte.

Casino hry

Aby bola zaistená poctivosť, tak naše hry pracujú s generátorom náhodných čísiel (RNG), ktorý, ako už napovedá jeho samotný názov, generuje náhodné čísla. To zaručuje, že nemôže dochádzať k žiadnej manipulácii zo strany spoločnosti ani zo strany zákazníka. Robíme to z úcty k našim zákazníkom a chceme splňovať náročné medzinárodné normy.

Tento generátor náhodných čísiel je nezávisle testovaný a schválený firmou Technical Systems Testing, ktorá je certifikovanou spoločnosťou registrovanou v Kanade.